ALMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa villkor för Tallinks förbeställningsköp (nedan kallade „Försäljningsvillkor“) gäller vid i aktiebolagets AS Tallink Grupp (nedan kallad Tallink) webbutik sålda varors förbeställning av Kunden (nedan kallad Kund).

Information om tjänsteleverantör: AS Tallink Grupp, företagsnummer 10238429, adress: Sadama 5, Tallinn. Kontakter: shopping@tallink.com, telefon +372 640 9808.

Servicebeskrivning: Tallink Pre-Order (nedan kallad Pre-Order) försäljning betyder varors förbeställning som tillhandahålls av Tallinn till passagerare med giltig Tallink-färjebiljett.

Parter utgår i sina avtalsförhållanden av dessa villkor, bolagets Tallink prislista och Republikens Estland gällande lagstiftning. Tallink förbehåller sig rätten att ensidigt ändra försäljningsvillkor och prislista.  Försäljningsvillkorens och prislistans eventuella ändringar träder i kraft från och med nämnda informationers publicering på Tallinks webbsida (https://preorder.tallink.com). I fall att Kunden gör sin beställning innan försäljningsvillkorens och/eller prislistans ändring träder i kraft, tillämpas beträffande denna Kund försäljningsvillkoren och prislistan som gällde i beställningens tidsmoment.

Innan du använder Pre-Order tjänsten, var så snäll och läs genom de nedan anförda villkoren.

Förutsättningen för Pre-Order tjänstens användning är att Kunden reser på i Pre-Order beställning anförd linje och att köpta varor förs ut ur Republiken Estland och att förpackningen inte returneras till Republiken Estland.

Vid användning av Pre-Order tjänsten ansvarar Kunden för att de beställda kvantiteterna överensstämmer med de finska tullreglerna på linje Tallinn-Helsingfors och de svenska tullreglerna på linje Tallinn-Stockholm.

Försäljningsvillkoren är för Kunder tillgängliga online på adressen: preorder.tallink.com, också vid informationsdisk eller Pre-Order försäljningsdisk ombord.

1.1. Beställningsprocess
1.1.1. 
Online-beställning i e-miljö (preorder.tallink.com)
På linje Tallinn-Helsingfors är varors förbeställningar tillgängliga för passagerare som reser till fots (fotgängare), bilpassagerare och Car Shopping Cruise-passagerare. På linje Tallinn-Åland och Tallinn-Stockholm är varors förbeställningar tillgängliga för fotgängare och bilpassagerare. Online förbeställningar kan göras från och med 30 dagar före resan men senast 14 timmer före fartygets avgång.  Beställningen träder i kraft efter betalningen har gjorts.

Beställningar kan inte slutföras om du reser med en fraktreservation.

Vänligen observera att vi endast kan erbjuda Car Shopping Cruise-tjänsten för fordon som är parkerade i fartygets garage. Car Shopping Cruise-tjänsten är tillgänglig för fordon med maximal höjd på 2,3 m maximal längd på 7 m. Vi kommer att parkera större fordon på fartygets vanliga bildäck, dit vi inte har tillgång att leverera varor under resan. Om du använt tjänsten och ditt fordon är för stort, returnerar vi ditt varubelopp inom 14 dagar.

Vid online-beställning måste Kunden ge in följande uppgifter:

 • Resans bokningsnummer;
 • Beställares namn;
 • Giltiga Club One-kortets nummer (om sådant finns).

Genom att göra online beställningen bekräftar Kunden att han har läst genom dessa Försäljningsvillkor och accepterar dessa.

Förbeställningstjänstens Kund måste vara minst 18 år gammal och han ansvarar för i Tallink Pre-Order webbshop ingivna informationers riktighet.

Till beställda varor tilläggs inte någon pant på förpackning.

1.1.2. Varors beställning vid fartygets informationsdisk, i supermarket eller vid Pre-Order försäljningsdisk.
Beställningar kan göras endast av bilpassagerare på linje Helsingfors-Tallinn. Produktsortimentet ombord är begränsat jämfört med valet av webbutik.
Beställningars mottagande slutar 45 minuter före fartygets ankomst i Tallinns hamn.  Pre-Order beställning kan göras om Kunden har biljettbokningen för resan från Tallinn till Helsingfors.

Vid beställningen måste Kunden förelägga följande uppgifter:

 • Beställares namn;
 • Resans bokningsnummer;
 • Resans datum och tid;
 • fartygets namn;
 • Beställares telefonnummer
 • Bilens registreringsnummer;
 • Giltiga Club One-kortets nummer (om sådant finns).

Till beställda varor tilläggs inte någon pant på förpackning.

1.1.3. Beställning vid passagerares informationsdisk ombord – Car Shopping Cruise tjänst

Vid varors beställning måste Kunden fylla i beställningsformuläret och ange följande uppgifter:

 • Beställares namn;
 • bokningsnummer;
 • resans datum och tid;
 • fartygets namn;
 • beställares telefonnummer
 • Bilens registreringsnummer;
 • Giltiga Club One-kortets nummer (om sådant finns).

Beställningsformuläret måste lämnas in senast 45 minuter före fartygets ankomst i Tallinns hamn:

 • På MyStar och Megastar vid fartygets Pre-Order disk;
 • På Star i fartygets supermarket;
 • På Victoria I i fartygets supermarket. 

1.2. Beställningens betalning
1.2.1. 
På webbutiken kan betalas med kreditkort (VISA, Mastercard) eller via estniska och finska banklänkar. Tallink ägnar särskild uppmärksamhet åt betalningssäkerhet för betalningar både via bank-länk och med kreditkort. För betalningslänkar använder vi 128-bitars SSL krypteringskanal.

1.2.2. Vid behandling av kreditkortsbetalningar använder vi betalplattform av Adyen. Du kan läsa mer om betalningssäkerhet och skydd av personuppgifter på: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

1.2.3. När vi behandlar betalningar från finska banklänkar använder vi betalplattform av Trustly. Du kan läsa mer om betalningssäkerhet och skydd av personuppgifter på: https://www.trustly.net/sv-SE/om-oss/privacy-policy

1.2.4. Vid beställning ombord kan bilpassagerare betala kontant och med debet- eller kreditkort.

2.1. Fotgängare på linje Tallinn-Helsingfors, Tallinn-Åland eller Tallinn-Stockholm
En fotgängare kan beställa högst 70 liter dryck åt gången. Beställningen måste göras senast 14 timmar före fartygets avgång. En serviceavgift på 5,50€ läggs till i beställningen och det inkluderar förpackning av varorna på en vagn och leverans till fartyget.
Fotgängare kan hämta sina förbeställda varor 30 minuter före fartygets ankomst i hamnen, genom att tillhandahålla identifikationsdokumentet:

 • På MyStar och Megastar: Vid Pre-Orderutdelningspunkt, Traveller Superstore, på däck 7;
 • På Victoria I: Supermarket, på däck 6;
 • På Baltic Queen: Supermarket, på däck 6.

2.2. Bilpassagerare på shoppingskryssningslinje Helsingfors -Tallinn-Helsingfors – Car Shopping Cruise tjänst

Bilpassageraren kan hämta sina varor genom att lägga fram identitetskort på:

 • På Megastar: 30 minuter efter fartygets avgång i Tallinn vid garagens upphämtningspunkt på däck 7;
 • På Victoria I: kl. 9.00 i Tallinn på bildäck.

Passageraren är vid varors mottagande förpliktad att kontrollera om alla varor är korrekta, eftersom efterföljande klagomål inte kommer att accepteras.

OBS! Bilpassagerare kan inte kör bort från fartyget på shoppingkryssning i Tallinn, man måste köpa en ny returbiljett.

2.3 Beställda varor kommer att överlämnas till bilpassagerare (linjepassagerare) på grund av identitetskort.

Beställda varor överlämnas till Kunden:

 • Vid Tallink Pre-Order distributionsterminal i Tallinns hamn Pikksilma 19/2, till höger om incheckningsområdet för fordon. Bilpassageraren måste hämta sina beställda varor senast 1 timme före fartygets avgång. OBS! För avgångar kl 10.30 kan varorna hämtas tidigast kl 10.00 i enlighet med estnisk alkohollagstiftning. För avgångar kl 22.30 och 23.00 måste varorna hämtas upp senast kl 22.00. 
 • På bildäck (gäller på rutten Tallinn – Helsingfors vid avgång i Tallinn klockan 7:30).

3.1. Restidens ändring av Kunden
Om tiden eller datumet  för en resa ändras måste kunden informera Tallink Pre-Order om detta genom att skicka ett beträffande meddelande till adressen shopping@tallink.com eller genom att ringa på +358 10 804 133):

 • senast 2 arbetsdagar före nya resans avgångstiden, om Kunden ändrar resan till en tidigare avgång än tidigare anges vid beställning;
 • senast 2 timmar före resans avgångstiden, om Kunden ändrar resan till en senare avgång än tidigare anges vid beställning.

3.2. Resans annullerande av Kunden
När Kunden avsäger resan måste Pre-Order annulleras genom att skicka ett beträffande meddelande till adressen shopping@tallink.com eller genom att ringa på numret +358 10 804 133).
Avbokningar måste meddelas senast 2 arbetsdagar före ursprungligen planerade resan.
Om ovanstående villkor är uppfyllda kommer Kunde natt återbetalas hela beloppet som betalats av honom för beställning.

3.3. Kundens underlåtenhet att hämta beställda varor i tid
När Kunden inte hämtar sina beställda varor i rätt tid, åtar han sig att informera om detta Tallink Pre-Order tjänst genom att skicka ett beträffande meddelande till shopping@tallink.com eller att ringa på +358 10 804 133 minst 2 arbetsdagar före resan.
Om Kunden inte hämtar sina varor inom 14 dagar efter beställning, förfaller beställningen och för varor betalda belopp ska inte återbetalas till Kunden.

4.1. Enligt estnisk obligationsrätt (võlaõigusseadus) har Kunden rätt att avboka sin Pre-Order beställning utan att ange anledningen till detta och returnera beställda varor inom 14 (fjorton) dagar efter beställningens mottagande.  Standardformuläret för varans avbokning hittar du på adressen  www.riigiteataja.ee.

4.1.1. Rätten för beställningens avbrytande gäller inte för i obligationsrättslagen § 53 nämnda varor.

4.2. Returnerad vara måste vara komplett och i sin ursprungliga och oskadade förpackning Kunden ska informera Tallink om returen via Pre-Order e-post shopping@tallink.com.

4.3. Varors utdelningspunkter:

 • fotgängare – Tallink Pre-Order utdelningspunkt (D-terminal, första våning)
 • bilpassagerare – Tallink Pre-Order utdelningspunkt  (hamnområde)

5.1. Kunden har rätt att lämna in klagomål till tjänsteleverantören beträffande beställda varor.

5.2. Tjänsteleverantören svarar inte för produktfel:

 • om varan har skadats eller försämrats efter dess mottagande av anledning som kan hänföras till kunden;
 • om varans defekt beror på att kunden har använt den inte ändamålsenligt och/eller varans underhåll har varit felaktigt;
 • om defekten beror på naturligt slitage vid varans normala användning.

5.3. Vid upptäckande av varans defekt har Kunden rätt att lämna in klagomålet inom två månader efter felets upptäckande på e-post-adressen shopping@tallink.com  eller skriftligen till adressen: Sadama 5, Tallinn. I klagomålet måste följande uppgifter anges:

 • Kundens namn och kontaktuppgifter;
 • Datumet för klagomål;
 • Varans eller tjänstens benämning och defekt;
 • Gjorda anspråket (varans returnering, varans ersättning med motsvarande vara mm.);
 • Ett foto av defekten eller bristen.

5.4. Tallink svarar på klagomål inom 15 (femton) dagar. Om Tallink avvisar Kundens klagomål helt eller delvis, måste Tallink motivera detta skriftligt till Kunden.

5.5. I fall av returnering av en icke-kompatibel vara returnerar Tallink det för varan betalda beloppet till Kunden senast inom 30 dagar efter klagomålet lämnats in.

5.5.1. Varans utdelningspunkter:

 • fotgängare – Tallink Pre-Order utdelningspunkt (D-terminal, första våning)
 • bilpassagerare – Tallink Pre-Order utdelningspunkt (hamnområde)

5.6. Om Kunden och Tallink inte lyckas att lösa tvisten med överenskommelse, har Kunden rätt att vända sig till konsumentskydd för utomrättslig tvistlösning.

5.7. För tvister rörande varors inköp via elektroniska nätverket har Europeiska Unionens online plattform för tvistlösning (ODR-Plattform), som kan hittats på adressen: https://ec.europa.eu/odr.

6.1. Tallink ansvarar gentemot Kunden för direkt materiell skada orsakat genom Tallinks brott mot dessa försäljningsvillkor i fallen och i den utsträckning som anges i Republikens Estland lagstiftning.

6.2. Tallink svarar inte för produktfel:

 • om varan har skadats eller försämrats efter dess mottagande av anledning som kan hänföras till kunden;
 • om varans defekt beror på att kunden har använt den inte ändamålsenligt och/eller varans underhåll har varit felaktigt;
 • om defekten beror på naturligt slitage vid varans normala användning.

6.3. Tallink ansvarar inte för eventuella icke-materiella skador orsakade till kunden. Tallink kommer inte att ersätta Kundens kostnader, som har uppstått i följd av, att Kunden åtar sig skyldigheter gentemot (av Tallink oberoende) tredje parter på villkor som strider mot dess försäljningsvillkor.
Tallink kommer inte att kompensera Kunden för kampanjerbjudanden som inte används av Kunden på grund av förändringar av leveranstider, priser och andra villkor.

6.4. Kunder är ansvariga gentemot Tallink för skada som har orsakats genom brott mot dessa försäljningsvillkor i fallen och i den utsträckning som anges i Republikens Estland lagstiftning.

6.5. Ingen av parterna kommer att ansvara gentemot andra parten och hans handlingar anses inte som brott mot dess försäljningsvillkor, om förseningar i fullgörandet av vilka som helst skyldigheter eller underlåtenhet att fullgöra dessa skyldigheter inte kunde kontrolleras av parterna (force majeure).

AS Tallink Grupp förbehåller sig rätten att ändra dessa villkoren