Müügitingimused

Käesolevad Tallink Pre-Orderi müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad AS-i Tallink Grupp (edaspidi Tallink) veebipoes müügil olevate kaupade ettetellimisel kliendi (edaspidi Tellija) poolt.

Teenuse osutaja andmed: AS Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht Sadama 5, Tallinn. Kontakt: shopping@tallink.com, telefon +372 640 9808.

Teenuse kirjeldus: Tallink Pre-Order (edaspidi Pre-Order) müük on Tallinki poolt pakutav kaupade ettetellimise teenus, mida saavad kasutada Tallinki kehtiva laevapiletiga reisijad.

Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Tallinki hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest. Tallink jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Tallinki veebilehel (https://preorder.tallink.com). Kui Tellija edastab oma tellimuse enne Müügitingimuste ja/või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohalduvad Tellijale tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimused ja hinnakiri.

Pre-Orderi teenuse kasutamiseks palume tutvuda allpool loetletud tingimustega.

Pre-Orderi teenuse kasutamisel on eelduseks, et Tellija reisib Pre-Orderi tellimuses näidatud reisil ning viib ostetud kauba Eesti Vabariigist välja ja ei too pakendit tagasi Eesti Vabariiki.

Pre-Orderi teenust kasutades vastutab tellija, et ostetud kaubakogused vastavad Tallinna-Helsingi liinil Soome tolli reeglitele ja Tallinna-Stockholmi liinil Rootsi tolli reeglitele.

Tellijal on võimalik Müügitingimustega tutvuda internetis teenuse e-keskkonnas: preorder.tallink.com, laeva infopunktis või laeva Pre-Orderi müügiletis.

1.1. Tellimuse vormistamine 
1.1.1. Internetis e-keskkonnas (preorder.tallink.com)
Tallinna-Helsingi liinil saavad tellimust vormistada nii jalgsireisijad, autoga reisijad ja Car Shopping Cruise’i reisijad. Tallinna-Ahvenamaa, Tallinna-Stockholmi liinil saavad tellimusi vormistada jalgsireisijad ja autoga reisijad. Veebipoes on võimalik tellimusi vormistada kuni 30 päeva enne reisi, kuid mitte hiljem kui 14 tundi enne laeva väljumist. Tellimus jõustub tellimuse eest tasumise hetkest.

Tellimusi ei saa vormistada kaubaveo (cargo) piletibroneeringuga.

Juhime tähelepanu, et saame pakkuda 5 h Car Shopping Cruise teenust vaid laeva garaaži pargitud autodele kus auto maksimaalne lubatud kõrgus on 2,3 m ja pikkus 7 m. Suuremad sõidukid pargime laeva autotekile, kuhu puudub juurdepääs kaubaveoks ja kuhu Pre-Order tellimusi ei ole võimalik toimetada. Sellisel juhul tagastame kauba eest tasutud summa 14 päeva jooksul.

Tellimuse vormistamiseks veebipoes sisestab Tellija järgmised andmed:

 • reisi broneeringu number;
 • tellija nimi;
 • kehtiva Club One’i kaardi number selle olemasolul.

Tellimuse esitamisega veebipoes kinnitab Tellija, et on käesolevate Müügitingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.
Tellija peab olema vähemalt 18-aastane ning vastutab Tallink Pre-Order veebipoes sisestatud andmete õigsuse eest.
Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.1.2. Tellimuse vormistamine laeva infopunktis, supermarketis või Pre-Orderi müügiletis.
Tellimust saavad vormistada ainult autoga reisijad Helsingi – Tallinna suunal. Tootevalik laevas on piiratud võrreldes veebipoe valikuga.

Tellimuste vormistamine lõpetatakse 45 minutit enne laeva saabumist Tallinna sadamasse. Pre-Orderi tellimuse vormistamise aluseks on Tellija piletibroneering tagasireisile Tallinnast Helsingisse.

Pre-Orderi tellimust ei saa vormistada laevas Helsingi-Tallinna suunal kella 19.30 väljumisel, kui tagasireis on samal päeval kell 22.30 või 23. Siis saab tellimusi vormistada ainult Pre-Orderi veebilehel.
NB! Veebilehel saab tellimusi vormistada kuni 14 tundi enne laeva väljumist Tallinnast.

Tellimuse vormistamisel esitab Tellija järgmised andmed:

 • tellija nimi;
 • reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • tellija telefoninumber;
 • auto registreerimisnumber;
 • kehtiva Club One’i kaardi number selle olemasolul.

Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.1.3. Tellimuse vormistamine laevas – Car Shopping Cruise’i teenus

Pre-Orderi tellimust ei saa vormistada laevas Helsingi-Tallinna suunal kella 19.30 väljumisel, kui tagasireis on samal päeval kell 22.30 või 23. Siis saab tellimusi vormistada ainult Pre-Orderi veebilehel.
NB! Veebilehel saab tellimusi vormistada kuni 14 tundi enne laeva väljumist Tallinnast.

Tellimuse vormistamisel tuleb Tellijal täita laevas tellimisleht ja esitada järgmised andmed:

 • tellija nimi;
 • broneeringu number;
 • kruiisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • tellija telefoninumber;
 • auto registreerimisnumber;
 • kehtiva Club One’i kaardi number.

Tellimisleht tuleb esitada hiljemalt 45 minutit enne laeva Tallinna sadamasse saabumist:

 • MyStaril ja Megastaril laeva Pre-Orderi punkti;
 • Victoria I laeva supermarketisse.

1.2. Tellimuse eest tasumine
1.2.1. Veebipoes vormistatud tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (VISA, Mastercard) või läbi Eesti ja Soome pangalinkide. Nii pangalinkide kui ka krediitkaardimaksete puhul pöörab Tallink erilist tähelepanu maksete turvalisusele. Makselinkide puhul kasutame 128-bitist SSL krüpteeritud kanalit.

1.2.2. Krediitkaardi maksete käsitlemisel kasutame Adyen makselahenduse platvormi. Maksete turvalisust ja isikuandmete kaitset puudutava lisainfoga saate tutvuda: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

1.2.3. Soome pangalinkide maksete käsitlemisel kasutame Trustly makselahenduse platvormi. Maksete turvalisust ja isikuandmete kaitset puudutava lisainfoga saate tutvuda: https://www.trustly.net/et-EE/about-us/privacy-policy

1.2.4. Laevas saab autoga reisija tellimuse vormistamisel tasuda sularahas ja deebet- või krediitkaardiga.

2.1. Jalgsireisija saab kauba kätte Tallinn-Helsingi, Tallinn-Ahvenamaa või Tallinn-Stockholmi suunal.
Jalgsireisija saab korraga tellida kuni 70 liitrit jooke. Tellimus peab olema esitatud hiljemalt 14 tundi enne laeva väljumist. Tellimusele lisandub teenustasu 5,50€, mis sisaldab kauba pakkimist kärule ja toimetamist laeva.
Jalgsireisija saab kauba kätte isikut tõendava dokumendi alusel 30 minutit enne laeva sadamasse jõudmist:

 • MyStar, Megastar: Pre-Orderi jaotuspunkt, Traveller Superstore, 7. tekk;
 • Victoria I: Supermarket 6. tekk;
 • Baltic Queen: Supermarket 6. tekk.

2.2. Autoga reisija Helsingi-Tallinn-Helsingi ostukruiisil – Car Shopping Cruise’i teenus

Autoga reisija saab kaubad kätte isikut tõendava dokumendi alusel:

 • MyStar, Megastar: 30 minutit peale Tallinnast väljumist garaaži väljastuspunktis 7. tekil;
 • Victoria I: kell 9:00 Tallinnas autotekil.

Reisija peab kauba vastuvõtmisel kontrollima selle õigsust, sest hilisemaid kaebusi ei aktsepteerita.

Tähelepanu! Ostukruiisil Tallinnas autoga laevast välja sõita ei saa, seda tehes tuleb osta uus tagasisõidupilet.

2.3. Autoga reisijatele (liinireisija) väljastatakse tellitud kaup isikut tõendava dokumendi alusel.

Tellitud kaup antakse Tellijale üle:

 • Tallink Pre-Orderi jaotuspunktis, mis asub Tallinna sadama alal pärast sõidukite check-in’i paremal (aadress: Pikksilma 19/2). Autoga reisija peab kauba kättesaamiseks pöörduma nimetatud punkti vähemalt 1 tund enne laeva väljumist. Erandina, vastavalt Eesti Vabariigi alkoholiseadusele alustame tellimuste väljastamist kella 10.30 väljumisele alates kella 10.00, kella 22.30 ja 23.00 väljumistele lõppeb tellimuste väljastamine kell 22.00.

 • Laeva autotekil (kehtib Tallinna – Helsingi liinil laeva väljumisel Tallinnast kell 7.30).

3.1. Reisi aja muutmine Tellija poolt
Kui reisi kellaaeg ja/või kuupäev muutub, siis peab Tellija sellest teavitama Pre-Orderit, saates e-kirja aadressile shopping@tallink.com või helistades telefonil +372 640 9808):

 • hiljemalt 2 tööpäeva enne uue reisi toimumise algusaega, kui Tellija muudab reisi aja varasemaks kui tellimuses algselt märgitud;
 • hiljemalt 2 tööpäeva enne algse reisi toimumise aega, kui Tellija muudab reisi aja hilisemaks kui tellimuses algselt märgitud.

3.2. Reisi tühistamine Tellija poolt
Kui Tellija loobub reisist, tuleb tühistada Pre-Orderi tellimus (saata e-kiri aadressile shopping@tallink.com või helistada telefonil +372 640 9808).
Tellimuse tühistamisest tuleb teatada hiljemalt 2 tööpäeva enne algselt määratud reisi algust.
Eeltoodud tingimuste täitmisel tagastatakse Tellijale kogu tema poolt Tellimuse eest tasutud rahasumma.

3.3. Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt
Kui Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt, kohustub ta uue reisi toimumisajast teavitama Pre-Orderit (shopping@tallink.com või tel nr +372 640 9808) vähemalt 2 tööpäeva enne reisi algust.
Juhul, kui Tellija ei ole 14 päeva jooksul alates tellimuse vormistamisest kaubale järele tulnud, kaotab tema tellimus kehtivuse ning nimetatud kauba eest tasutud summasid Tellijale ei tagastata.

4.1. Vastavalt võlaõigusseadusele on Tellijal õigus internetis Pre-Order teenuse keskkonnas esitatud tellimusest taganeda põhjust avaldamata ning tellitud kaup tagastada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tellitud kauba enda valdusse saamisest. Taganemise tüüpvormi leiab www.riigiteataja.ee  veebilehelt.

4.1.1. Tellimusest taganemise õigus ei kehti võlaõigusseaduse §-s 53 nimetatud kaupadele.

4.2. Tagastatav kaup peab olema terve ning pakend rikkumata. Kauba tagastamise soovist teavitab Tellija  Pre-Orderit e-posti teel aadressil shopping@tallink.com.

4.3. Kauba tagastamise kohad:

 • jalgsireisija – Pre-Order tagastuspunkt jalgsireisijatele (D-terminal 1. korrus)
 • autoga reisija –  Tallink Pre-Orderi jaotuspunkt autoga reisijatele (sadama-ala)

5.1. Tellijal on õigus esitada Teenuse osutajale kaebus tellitud kauba osas.

5.2. Teenuse osutaja ei vastuta kauba mittevastavuse  eest:

 • kui kaup on kahjustunud või halvenenud pärast kauba vastuvõtmist Tellija süül;
 • kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
 • kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

5.3. Kauba puuduse ilmnemisel on Tellijal õigus kahe kuu jooksul puuduse avastamisest esitada kaebus e-posti aadressile shopping@tallink.com või kirjalikult aadressile Sadama 5, Tallinn. Kaebuses tuleb märkida:

 • Tellija nimi ja kontaktandmed;
 • kaebuse esitamise kuupäev;
 • kauba või teenuse nimetus ja puudus;
 • esitatav nõue (kauba tagastamine, asendamine samaväärse kaubaga vms);
 • foto defektist või puudusest.

5.4. Tallink vastab esitatud kaebusele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul. Kui Tallink jätab Tellija kaebuse rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda Tellijale kirjalikult põhjendama.

5.5. Lepingutingimustele mittevastava kauba tagastamise korral tagastab Tallink kauba eest tasutud summa Tellijale hiljemalt 30 päeva jooksul kaebuse esitamisest.

5.5.1. Kauba tagastamise kohad:

 • jalgsireisija – Pre-Order tagastuspunkt jalgsireisijatele (D-terminal 1. korrus)
 • autoga reisija –  Tallink Pre-Orderi jaotuspunkt autoga reisijatele (sadama-ala)

5.6. Juhul, kui Tellija ja Tallinki vahel ei õnnestu vaidlust lahendada kokkuleppel, on Tellijal õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Eesti Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

5.7. Vaidluste juhtumiteks, mis puudutavad kaupade ostmist arvutivõrgu vahendusel, on loodud üle Euroopa Liidu uus internetipõhine vaidluste lahendamise keskkond (ODR-platvorm), mis asub veebiaadressil https://ec.europa.eu/odr.

6.1. Tallink vastutab Tellija ees Tallinki poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Tallink ei vastuta kauba lepingule mittevastavuse eest:

 • kui kaup on kahjustunud või halvenenud Tellija süül;
 • kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
 • kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

6.3. Tallink ei vastuta Tellijale tekkida võiva mittevaralise kahju eest. Tallink ei kompenseeri Tellija kulusid, mis tekivad asjaolust, et Tellija võttis enda peale kolmandate (Tallinkist mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Müügitingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
Tallink ei kompenseeri Tellijale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjel Tellija poolt mittekasutatud soodusvõimalusi.

6.4. Tellija vastutab Tallinki ees Tellija poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.5. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Müügitingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud poolte poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta juuresolevaid tingimusi.