Allmänna försäljningsvillkor | Tallink Pre-Order

Allmänna försäljningsvillkor


TALLINK PRE-ORDER FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 9/2020


Dessa villkor för Tallinks förbeställningsköp (nedan kallade „Försäljningsvillkor“) gäller vid i aktiebolagets AS Tallink Grupp (nedan kallad Tallink) webbutik sålda varors förbeställning av Kunden (nedan kallad Kund).

Information om tjänsteleverantör: AS Tallink Grupp, företagsnummer 10238429, adress: Sadama 5, Tallinn. Kontakter: preorder@tallink.com, telefon +372 6318 249.

Servicebeskrivning: Tallink Pre-Order (nedan kallad Pre-Order) försäljning betyder varors förbeställning som tillhandahålls av Tallinn till passagerare med giltig Tallink-färjebiljett.

Parter utgår i sina avtalsförhållanden av dessa villkor, bolagets Tallink prislista och Republikens Estland gällande lagstiftning. Tallink förbehåller sig rätten att ensidigt ändra försäljningsvillkor och prislista.  Försäljningsvillkorens och prislistans eventuella ändringar träder i kraft från och med nämnda informationers publicering på Tallinks webbsida (preorder.tallink.com). I fall att Kunden gör sin beställning innan försäljningsvillkorens och/eller prislistans ändring träder i kraft, tillämpas beträffande denna Kund försäljningsvillkoren och prislistan som gällde i beställningens tidsmoment.

Innan du använder Pre-Order tjänsten, var så snäll och läs genom de nedan anförda villkoren.

Förutsättningen för Pre-Order tjänstens användning är att Kunden reser på i Pre-Orderi beställning anförd linje och att köpta varor förs ut ur Republiken Estland och att förpackningen inte returneras till Republiken Estland.

Försäljningsvillkoren är för Kunder tillgängliga online på adressen: preorder.tallink.com, också vid informationsdisk eller Pre-Order försäljningsdisk ombord.


1. BESTÄLLNING OCH BETALNING

1.1. Beställningsprocess  
1.1.1. online-beställning i e-miljö (preorder.tallink.com)
På linje Tallinn-Helsingfors är varors förbeställningar tillgängliga för såväl passagerare som reser till fots (fotgängare) som för bilpassagerare. På linje Tallinn-Stockholm är varors förbeställning tillgänglig endast för bilpassagerare.

OBS! På linje Muuga-Vuosaari finns det inte någon förbeställningstjänst.

Online förbeställningar kan göras från och med 30 dagar före resan men senast 24 timmer före fartygets avgång. Beställningen träder i kraft efter betalningen har gjorts.

Vid online-beställning måste Kunden ge in följande uppgifter:

 • Resans bokningsnummer;
 • Resans datum och tid;
 • Fartygets namn;
 • Adress, telefonnummer och e-mailadress;
 • Giltiga Club One kortets nummer* (om sådant finns).

*Om Club One kortets nummer har glömts vid beställningen kan det på kortets baksida befintliga 16-siffliga kortnumret fortfarande anges vid Pre-Order förbeställningstjänst upp till 48 timmar innan beställningens avhämtning. Senare än 48 timmar före beställningens avhämtning kan Club One kortnummer inte längre registreras i orderinformation.  Notera att enligt Club One villkor kommer bonuspoäng inte krediteras på ditt Club One konto i efterhand.  

Genom att göra online beställningen bekräftar Kunden att han har läst genom dessa Försäljningsvillkor och accepterar dessa.

Förbeställningstjänstens Kund måste vara minst 18 år gammal och han ansvarar för i Tallink Pre-Order webbshop ingivna informationers riktighet.

Till beställda varor tilläggs inte någon pant på förpackning.

1.1.2. Varors beställning vid fartygets informationsdisk, i supermarket eller vid Pre-Order försäljningsdisk.

Beställningar kan göras endast av bilpassagerare på linje Helsingfors-Tallinn före Tallinn-Helsingfors resans början.

Beställningars mottagande slutar 45 minuter före fartygets ankomst i Tallinns hamn. Pre-Order beställning kan göras om Kunden har biljettbokningen för resan från Tallinn till Helsingfors.

Vid beställningen måste Kunden förelägga följande uppgifter:

 • Resans bokningsnummer;
 • Resans datum och tid;
 • Fartygets namn;
 • Kundens adress, telefonnummer och e-post-adress;
 • Bilens registreringsnummer;
 • Giltiga Club One kortets nummer (om sådant finns).

Till beställda varor tilläggs inte någon pant på förpackning.

1.1.3 Beställning vid passagerares informationsdisk ombord – Car Shopping Cruise tjänst

Vid varors beställning måste Kunden fylla i beställningsformuläret och ange följande uppgifter:

 • bokningsnummer;
 • resans datum och tid;
 • fartygets namn;
 • Kundens adress, telefonnummer och e-mailadress;
 • Bilens registreringsnummer;
 • Giltiga Club One kortets nummer

Beställningsformuläret måste lämnas in på:

 • MEGASTAR: senast 45 minuter före fartygets ankomst i Tallinns hamn vid fartygets Pre-Orderi disk;
 • STAR: i fartygets supermarket senast 45 minuter före fartygets ankomst i Tallinns hamn;
 • EUROPA senast till klockan 21.00 i fartygets supermarket;
 • VICTORIA senast till klockan 11.30 i fartygets supermarket;
 • BALTIC QUEEN till klockan 21.00 i fartygets supermarket.

1.2. Beställningens betalning
1.2.1. För i webbshop gjorda beställningar kan betalas med kreditkort eller via online-bankens beträffande länk. Du kan betala i webbshop via bank-länk (Swedbank, SEB, Nordea) eller med kreditkort (VISA, Mastercard). Tallink ägnar särskild uppmärksamhet åt betalningssäkerhet för betalningar både via bank-länk och med kreditkort. För betalningslänkar använder vi 128-bitars SSL krypteringskanal.

1.2.2. Bilpassageraren kan vid beställning ombord betala kontant eller med debet- eller kreditkort


2. BEKRÄFTELSE AV BESTÄLLNINGEN OCH VARORS LEVERANS TILL KUNDEN

2.1. Fotgängare på linje Tallinn-Helsingfors 
En fotgängare kan beställa högst 70 liter dryck åt gången. Beställningen måste göras senast 24 timmar före fartygets avgång.
Fotgängare kan hämta sina förbeställda varor 30 minuter före fartygets ankomst i hamnen, genom att tillhandahålla identifikationsdokumentet:

 • På Megastar: vid Pre-Order utdelningspunkt Traveller Superstore på däck 7
 • På Star/Europa: i supermarket på däck 7.
 • På Victoria: i supermarket på däck 6.

2.2 Bilpassagerare på shoppingskryssningslinje Helsingfors -Tallinn- Helsingfors – Car Shopping Cruise tjänst

Bilpassageraren kan hämta sina varor genom att lägga fram identitetskort på:

 • MEGASTAR: 30 minuter efter fartygets avgång i Tallinn vid garagens upphämtningspunkt på däck 7;
 • STAR: 20 minuter efter fartygets ankomst i Tallinn på bildäck;
 • EUROPA: nästa morgon klockan 9.30 på bildäck;
 • VICTORIA: nästa morgon klockan 8.00 på bildäck;
 • BALTIC QUEEN: nästa dag klockan 10.30 på bildäck.

Passageraren är vid varors mottagande förpliktad att kontrollera om alla varor är korrekta, eftersom efterföljande klagomål inte kommer att accepteras.

Observera! Om bilpassagerare kör bort från färjan på shoppingkryssning måste han köpa en ny returbiljett.

Passageraren på linje Tallinn-Stockholm kan beställa Pre-Order varor enligt etablerade  EU regler.
Passageraren på linje Tallinn-Helsingfors kan beställa Pre-Order varor enligt etablerade  finska tullregler .

Beställda varor kommer att överlämnas till bilpassagerare på grund av identitetskort.

Beställda varor överlämnas till Kunden:

 • vid Tallink Pre-Order upphämtningspunkt på D-terminals område i Tallinns hamn höger från bilars check-in. Bilpassageraren måste hämta sina beställda varor senast 1 timme för fartygets avgång
 • på bildäck (gäller på rutten Tallinn – Helsingfors vid avgång i Tallinn klockan 7.30).

Observera!

 • Beställningar som gjordes för linje Tallinn-Helsingfors med avgång klockan 7.30 lämnas ut ombord mellan klockan 6.00 – 6.30. Kunden måste kontakta Tallink Pre-Order tjänst senast klockan 6.15.
 • Vid beställningar gjorda för avgång 23.00 Tallinn-Helsingfors måste Kunden kontakta Tallink Pre-Order tjänst senast klockan 21.50.

3. ÖVRIGA VILLKOR

3.1. Restidens ändring av Kunden
Om tid och datum för resan ändras, måste Kunden informera Tallink Pre-Order om detta genom att skicka ett beträffande meddelande till adressen preorder@tallink.com eller genom att ringa på numret + 372 6318 249):

 • senast 2 timmar före nya resans avgångstiden, om Kunden ändrar resan till en tidigare avgång än tidigare anges vid beställning;
 • senast 2 timmar före resans avgångstiden, om Kunden ändrar resan till en senare avgång än tidigare anges vid beställning.

3.2. Resans annullerande av Kunden
När Kunden avsäger resan måste Pre-Order annulleras genom att skicka ett beträffande meddelande till adressen preorder@tallink.com eller genom att ringa på numret + 372 6318 249).
Avbokningar måste meddelas senast 12 timmar före ursprungligen planerade resan. Om ovanstående villkor är uppfyllda kommer Kunde natt återbetalas hela beloppet som betalats av honom för beställning.

3.3. Kundens underlåtenhet att hämta beställda varor i tid
När Kunden inte hämtar sina beställda varor i rätt tid, åtar han sig att informera om detta Tallink Pre-Order tjänst genom att skicka ett beträffande meddelande till preorder@tallink.com eller att ringa på +372 6318 249) minst 48 timmar före resan.
Om Kunden inte hämtar sina varor inom en månad efter beställning, förfaller beställningen och för varor betalda belopp ska inte återbetalas till Kunden.

3.4. Återbetalning till Kunden av för beställningen betalda beloppen och beställda varors ersättning
En beställning som Tallink inte kan uppfylla kan med överenskommelse mellan parterna ersättas med motsvarande varor eller beloppen för varor som Tallink inte kunde leverera återbetalas till Kunden.


4. AVTALETS KUNDINITIERADE UPPHÄVANDE

4.1. Enligt estnisk obligationsrätt (võlaõigusseadus) har Kunden rätt att avboka sin Pre-Order beställning utan att ange anledningen till detta och returnera beställda varor inom 14 (fjorton) dagar efter beställningens mottagande. Standardformuläret för varans avbokning hittar du på adressen www.riigiteataja.ee.

4.1.1. Rätten för beställningens avbrytande gäller inte för i obligationsrättslagen § 53 nämnda varor.

4.2. Returnerad vara måste vara komplett och i sin ursprungliga och oskadade förpackning. Kunden ska informera Tallink om returen via Pre-Order e-mail preorder@tallink.com.

4.3. Varors returplatser:

bilpassagerare – Tallink Pre-Order utdelningspunkt (D-terminal, hamn-areal)


5. KLAGOMÅL OCH DERAS HANTERING

5.1. Kunden har rätt att lämna in klagomål till tjänsteleverantören beträffande beställda varor.

5.2. Tjänsteleverantören svarar inte för produktfel:

 • om varan har skadats eller försämrats efter dess mottagande av anledning som kan hänföras till kunden;
 • om varans defekt beror på att kunden har använt den inte ändamålsenligt och/eller varans underhåll har varit felaktigt.
 • om defekten beror på naturligt slitage vid varans normala användning.

5.3. Vid upptäckande av varans defekt har Kunden rätt att lämna in klagomålet inom två månader efter felets upptäckande på e-post-adressen preorder@tallink.com eller skriftligen till adressen: Sadama 5, Tallinn. I klagomålet måste följande uppgifter anges:

 • Kundens namn och kontaktuppgifter;
 • Datumet för klagomål;
 • Varans eller tjänstens benämning och defekt;
 • Gjorda anspråket (varans returnering, varans ersättning med motsvarande vara etc.);
 • Ett foto av defekten eller bristen.

5.4. Tallink svarar på klagomål inom 15 (femton) dagar. Om Tallink avvisar Kundens klagomål helt eller delvis, måste Tallink motivera detta skriftligt till Kunden.

5.5. I fall av returnering av en icke-kompatibel vara returnerar Tallink det för varan betalda beloppet till Kunden senast inom 30 dagar efter klagomålet lämnats in.

5.5.1 Varans returplatser:

5.6. Om Kunden och Tallink inte lyckas att lösa tvisten med överenskommelse, har Kunden rätt att vända sig till konsumentskydd för utomrättslig tvistlösning.

5.7. För tvister rörande varors inköp via elektroniska nätverket har Europeiska Unionens online plattform för tvistlösning (ODR-Plattform), som kan hittats på adressen: https://ec.europa.eu/odr.


6. PARTERNAS ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

6.1. Tallink ansvarar gentemot Kunden för direkt materiell skada orsakat genom Tallink’s brott mot dessa försäljningsvillkor i fallen och i den utsträckning som anges i Republikens Estland lagstiftning.

6.2. Tallink svarar inte för produktfel:

 • om varan har skadats eller försämrats efter dess mottagande av anledning som kan hänföras till kunden;
 • om varans defekt beror på att kunden har använt den inte ändamålsenligt och/eller varans underhåll har varit felaktigt.
 • om defekten beror på naturligt slitage vid varans normala användning

6.3. Tallink ansvarar inte för eventuella icke-materiella skador orsakade till kunden. Tallink kommer inte att ersätta Kundens kostnader, som har uppstått i följd av, att Kunden åtar sig skyldigheter gentemot (av Tallink oberoende) tredje parter på villkor som strider mot dess försäljningsvillkor.

Tallink kommer inte att kompensera Kunden för kampanjerbjudanden som inte används av Kunden på grund av förändringar av leveranstider, priser och andra villkor.

6.4. Kunder är ansvariga gentemot Tallink för skada som har orsakats genom brott mot dessa försäljningsvillkor i fallen och i den utsträckning som anges i Republikens Estland lagstiftning.

6.5. Ingen av parterna kommer att ansvara gentemot andra parten och hans handlingar anses inte som brott mot dess försäljningsvillkor, om förseningar i fullgörandet av vilka som helst skyldigheter eller underlåtenhet att fullgöra dessa skyldigheter inte kunde kontrolleras av parterna (force majeure).


AS Tallink Grupp förbehåller sig rätte natt ändra dessa villkor.

Produkten har lagts till i varukorg

Gå till varukorg

Fieldset

 • Prenumerera på Tallink Pre-Order nyhetsbrev och var den första att få nyheter och erbjudanden.

Verification

Kundtjänst

+358 600 15700
shopping@tallink.com