Registerbeskrivning | Tallink Pre-Order

Registerbeskrivning


FÖRKLARING AV REGISTRERING OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID FÖRBESTÄLLNINGAR

Register:
Tallink Pre-Order Kundregister
Momsregistreringsnummer: EE100220641

Registrator:
AS Tallink Grupp
Registreringskod: 10238429
Sadama 5
Tallinn 10111, Estland

Auktoriserad hanterare av personuppgifter:
Tel.: +372 640 9808
E-post: shopping@tallink.com

Beställare: En fysisk person som är minst 18 år och som använder förbeställningsservicen (Pre-Order). Beställaren är fullt ansvarig för riktigheten av uppgifterna i Tallinks förbeställningssystem.

Följande personuppgifter och orderinformation bokförs i registret:

 • Förnamn och efternamn på beställaren (härefter även kallad: kund);
 • Födelsedatum
 • Postadress;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • Club One-kortnummer;
 • Club One-kontonummer;
 • Beställda varor och respektive mängd;
 • Levererade varor och respektive mängd;
 • Datum och tid för resan, namn på fartyget;
 • Betalningsmetod för tjänsten, som har valts av kunden;
 • Beställningsstatus.

Användning av kundens registerdata och hantering av personuppgifter
Registerdata i Tallinks förbeställningssystem (Pre-Order) får endast användas för att ge service i samband med förbeställningen. Dataregistret får inte lämnas ut till tredje part, utom i de fall som gäller enligt lag.
För att kunna betjäna kunderna på bästa sätt och korrekt kunna utföra alla avtalsförpliktelser, hanterar Tallink sina kunders data enligt följande principer:

 • Tallink ska behandla sina kunders personuppgifter strikt konfidentiellt och förhindra att personuppgifter olagligt hamnar i händerna på tredje part genom att tillämpa effektiva datoriserade säkerhetsåtgärder.
 • Tallink ska skydda personuppgifter som anförtros företaget mot alla typer av otillbörlig användning. Vid hantering av personuppgifter ska Tallink styras av Personuppgiftslagen (PUL) och data ska samlas in i den utsträckning som krävs för att utföra de avtal som har undertecknats och ge den bästa servicen till kunderna.
 • Tallink får inte avslöja några personuppgifter till tredje part, utom när det krävs enligt lag eller när ett motsvarande tillstånd har beviljats av den person som uppgifterna gäller.
 • Tallink har rätt att skicka kampanjerbjudanden till sina kunder gällande dess egna tjänster eller tjänster från dess dotterbolag, att skicka kundundersökningar för att förbättra servicekvaliteten, samt att även skicka erbjudanden från andra samarbetspartners. Kunden har rätt att när som helst avbeställa utskick av sådana erbjudanden eller undersökningar, genom att meddela Tallink om detta.
 • De anställda inom Tallink är medvetna om principerna för skydd av personuppgifter och skyldigheten att behandla sådana uppgifter konfidentiellt och ska hållas ansvariga för eventuella brott mot dessa skyldigheter.
 • Beställaren har rätt att kontrollera, ändra och radera sina personuppgifter.

Skydd av personuppgifter för beställande parter
Tallinks förbeställningsservice (Pre-Order) använder sig av en SSL-krypterad anslutning som är en internationellt erkänd säkerhetsstandard. Denna metod hjälper oss att säkerställa skydd av beställande parters personuppgifter, att förhindra eventuella skadliga attacker på Tallinks förbeställningssystem, samt att förhindra att systemet läcker någon information.
IT-systemen för hantering av registret skyddas med effektiva säkerhetsåtgärder och säkerhetskrav.
Inga papperskopior görs av dataregistret.

Ändring av Allmänna villkor
Leverantören av Tallinks förbeställningsservice (Pre-Order) har rätt att ändra villkoren för beställning och försäljning. Eventuella ändringar ska då offentliggöras på webbplatsen för Tallinks förbeställningsservice (Pre-Order) eller kungöras genom att kontakta kunden direkt.


AS Tallink Grupp förbehåller sig rätten att ändra de nuvarande Allmänna villkoren.

Produkten har lagts till i varukorg

Gå till varukorg

Fieldset

 • Prenumerera på Tallink Pre-Order nyhetsbrev och var den första att få nyheter och erbjudanden.

Verification

Kundtjänst

+358 600 15700
shopping@tallink.com