Registriselgitus | Tallink Pre-Order | E-pood laevareisijatele

Registriselgitus


REGISTRIPIDAJA SELGITUSED JA PRE-ORDER TELLIJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Registri nimi:
Tallink Pre-order kliendiregister
Käibemaksutunnus: EE 100220641

Registripidaja:
AS Tallink Grupp
registrikood: 10238429
Sadama 5,
Tallinn 10111

Isikuandmete volitatud töötleja:
Tel: +372 640 9808
E-posti aadress: shopping@tallink.com

Tellija: Vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes kasutab Pre-Order kaupade tellimise teenust. Tellija vastutab täielikult Tallink Pre-Order keskkonnas sisestatud andmete õigsuse eest.

Registrisse kantakse alljärgnevad tellijate isikuandmed ja andmed tellimuste kohta:

 • Tellija (edaspidi ka klient) ees- ja perekonnanimi;
 • sünniaeg
 • postiaadress;
 • kontakttelefoni number;
 • e-posti aadress;
 • Club One püsikliendi kaardinumber;
 • Club One püsikliendi konto number;
 • tellitud kaubad ja kogused;
 • tarnitud kaubad ja kogused;
 • reisi kuupäev, kellaaeg ja laeva nimi;
 • tellija valitud tellimuse eest tasumise viis;
 • tellimuse staatus.

Klientide registriandmete kasutamine ja isikuandmete töötlemine
Tallink Pre-Order registriandmeid kasutatakse üksnes Pre-order teenuse osutamiseks. Registriandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel.
Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks töötleb Tallink klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

 • Tallink hoiab talle teatavaks saanud klientide isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning kaitseb kliendi isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate infotehnoloogiliste turvameetmete abil.
 • Tallink hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtub Tallink isikuandmete kaitse seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • Tallink ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on loa andnud isik, kelle andmed need on.
 • Tallink võib saata oma klientidele reklaampakkumisi enda või oma tütarettevõtjate teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil või ka muude koostööpartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Tallinkile.
 • Tallinki töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning nende saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Tellijal on õigus kontrollida, muuta ja kustutada oma isikuandmeid.

Tellijate isikuandmete turvalisus
Tallink Pre-Order teenuse andmete puhul on kasutatud SSL-krüpteerimist, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud turvakanal. Selle meetodi abil tagame, et tellijate isikuandmed on kaitstud ning pahatahtlikud rünnakud Tallink Pre-Order keskkonnale ning info lekkimine Tallink Pre-Order keskkonnast on välistatud.
Registri haldamiseks mõeldud IT-süsteemid on kaitstud tõhusate turvameetmetega ja vajalike turvanõuetega.
Registriandmeid ei säilitata paberkandjal.

Tingimuste muutmine
Tallink Pre-Orderi teenuse pakkujal on õigus muuta tellimis- ja müügitingimusi. Nimetatud muudatustest antakse teada läbi Tallink Pre-Order kodulehe või personaalselt kliendiga ühendust võttes.


AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi.

Toode lisatud ostukorvi

Suundu ostukorvi

Fieldset

 • Liitu Pre-Order uudiskirjaga ja ole esimesena kursis meie uudiste ja pakkumistega

Verification

Klienditugi

+372 640 9808
shopping@tallink.com