Müügi üldtingimused


PRE-ORDER MÜÜGITINGIMUSED 1/20


Käesolevad Tallink Pre-Order müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad AS Tallink Grupp (edaspidi Tallink) internetipoes müügil olevate kaupade ettetellimisel kliendi (edaspidi Tellija) poolt.

Teenuse osutaja andmed: AS Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht Sadama 5/7, Tallinn. Kontakt: preorder@tallink.com, telefon +372 6318 249.

Teenuse kirjeldus: Tallink Pre-Order (edaspidi Pre-Order) müük on Tallinki poolt pakutav kaupade ettetellimise teenus, mida saavad kasutada Tallinki kehtiva laevapiletiga reisijad.

Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Tallinki hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest. Tallink jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Tallinki veebilehel ( https://preorder.tallink.com). Kui Tellija edastab oma tellimuse enne Müügitingimuste ja/või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohalduvad Tellijale tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimused ja hinnakiri.

Pre-Order teenuse kasutamiseks palume tutvuda allpool loetletud tingimustega.

Pre-Order teenuse kasutamisel on eelduseks, et Tellija reisib tema poolt valitud ja Pre-Order tellimuses näidatud reisil ning viib ostetud kauba Eesti Vabariigist välja ja ei too pakendit tagasi Eesti Vabariiki.

Tellijal on võimalik Müügitingimustega tutvuda internetis teenuse e-keskkonnas, laeva infopunktis või Pre-Order müügiletis ja Tallink Pre-Order punktis Tallinna sadama D-terminali esimesel korrusel.


1. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE

1.1. Tellimuse vormistamine 
1.1.1. Internetis e-keskkonnas (preorder.tallink.com)
Tallinn-Helsingi liinil saavad tellimust vormistada nii jalgsireisijad kui ka autoga reisijad. Tallinn-Stockholmi liinil saavad tellimusi vormistada ainult autoga reisijad.

Tähelepanu! Muuga-Vuosaari liinil tellimusi vormistada ei saa.

Internetis on võimalik tellimusi vormistada kuni 30 päeva enne reisi, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne laeva väljumist. Tellimus jõustub tellimuse eest tasumise hetkest.

Tellimuse vormistamiseks internetis sisestab Tellija järgmised andmed:

 • reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • enda elukoha aadress, telefoninumber ning e-posti aadress;
 • Club One kaardi number selle olemasolul.

Kui tellija unustab lisada tellimusele Club One-kaardi numbri, saab ta Pre-Order kinnitus- ja müügipunkti teatada Club One-kaardi taga oleva 16- kohalise kaardinumbri kuni 48 tundi enne tellimuse täitmise tähtaega. Kui tellimuse kättetoimetamiseni on vähem kui 48 tundi, ei ole Club One-kaardi numbrit enam võimalik tellimuse andmetele lisada. Tähelepanu! Club One’i reeglite alusel ei registreerita boonuspunkte Club One-kontole tagasiulatavalt. Club One’i reeglid

Tellimuse esitamisega internetis kinnitab Tellija, et on käesolevate Müügitingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

Tellija peab olema vähemalt 18-aastane ning vastutab Tallink Pre-Order keskkonnas sisestatud andmete õigsuse eest.

Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.1.2. Tellimuse vormistamine Tallink Pre-Order punktis D-terminalis.
Tellimust saavad vormistada ainult jalgsireisijad ja autoga reisijad Tallinn – Helsingi liinil.

Tellimusi saab vormistada E-R kell 10.00 – 17.00, kuid mitte hiljem kui 2 tundi enne laeva väljumist Tallinnast Helsingisse. Pre-Order tellimuse vormistamise aluseks on Tellija piletibroneering reisile Tallinnast Helsingisse.

Tellimuse vormistamisel esitab Tellija järgmised andmed:

 • Tallinn – Helsingi reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • enda telefoninumber;
 • auto registreerimisnumber;
 • Club One kaardi number.

Tähelepanu! D-terminali Pre-Order punktis ei ole võimalik tellida pandiga tooteid- õlu, siider, long drink, energia- ja karastusjoogid.

1.1.3. Tellimuse vormistamine laeva infopunktis või Pre-Order müügiletis
Tellimust saavad vormistada ainult autoga reisijad Helsingi – Tallinn  suunal.

Tähelepanu! Tellimust saavad vormistada ainult autoga reisijad Helsingi-Tallinna suunal 9 tundi enne Tallinn-Helsingi reisi algust.

Tellimuste vormistamine lõpetatakse 45 minutit enne laeva saabumist Tallinna sadamasse. Pre-Order tellimuse vormistamise aluseks on Tellija piletibroneering tagasireisile Tallinnast Helsingisse.

Tellimuse vormistamisel esitab Tellija järgmised andmed:

 • Tallinn – Helsingi reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • enda telefoninumber;
 • auto registreerimisnumber;
 • Club One kaardi number selle olemasolul.

Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.2. Tellimuse eest tasumine
1.2.1. Internetis vormistatud tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga või läbi internetipanga lingi. Internetis saab maksta kas läbi pangalinkide (Swedbank, SEB, Nordea) või krediitkaardiga (VISA, Mastercard). Nii pangalinkide kui ka krediitkaardimaksete puhul pöörab Tallink erilist tähelepanu maksete turvalisusele. Makselinkide puhul kasutame 128-bitist SSL krüpteeritud kanalit.

1.2.2. Tallink Pre-Order punktis (D-terminaal) saab tellimuse vormistamisel tasuda sularahas ja deebet- või krediitkaardiga.

1.2.3. Laevas saab autoga reisija tellimuse vormistamisel tasuda sularahas ja deebet- või krediitkaardiga.


2. TELLIMUSE KINNITAMINE JA KAUBA ÜLEANDMINE TELLIJALE

2.1. Jalgsireisija Tallinn-Helsingi liinil
Jalgsireisija võib korraga tellida kuni 70 liitrit  jooke ning ostu puhul rakendatakse teenustasu summas 5 € tellimuse kohta. Teenustasu sisaldab kauba pakkimist ja toimetamist laeva jaotuspunkti.

Tähelepanu! Alates 01.11 muutub jalgsireisija kauba väljastamise kord. Jalgsireisija saab kauba kätte isikut tõendava dokumendi alusel Tallinna-Helsingi suunal laeva supermarketist või Pre-Orderi müügiletist 30 minutit enne laeva Helsingi sadamasse jõudmist.

Tallinn-Stockholm reisija võib tellida Pre-Order tooteid vastavalt EU-s kehtestatud normidele.
Tallinn ( D-terminaal ) -Helsingi reisija saab tellida Pre-Order tooteid vastavalt Soome tolli reeglitele.

Autoga reisijatele väljastatakse tellitud kaup isikut tõendava dokumendi alusel.

Tellitud kaup antakse Tellijale üle:
⇒ Tallink Pre-Orderi punktis, mis asub Tallinna sadama alal pärast sõidukite Check-in`i paremal. Autoga reisija peab kauba kättesaamiseks pöörduma nimetatud punkti vähemalt 1 h enne laeva väljumist.
⇒ Laeva autotekil (kehtib Tallinn – Helsingi laeva väljumisel Tallinnast kell 07.30).

Tähelepanu! Kell 07.30 Tallinn – Helsingi väljuvale laevale tehtud tellimuse täitmine toimub laevas ajavahemikul kell 06.00 – 06.30, Tallink Pre-Order’i punkti peab Tellija pöörduma hiljemalt kell 06.15.

Tähelepanu! Kell 23.00 Tallinn – Helsingi väljuvale laevale tehtud tellimuse puhul, peab Tellija pöörduma Tallink Pre-Order’i  punkti hiljemalt kell 21.50.


3. MUUD TINGIMUSED

3.1. Reisi aja muutmine Tellija poolt
Kui reisi kellaaeg ja/või kuupäev muutub, siis peab Tellija sellest teavitama Tallink Pre-Order punkti (saatma e-kirja aadressile preorder@tallink.com või helistama telefonil + 372 6318 249):
⇒ hiljemalt 2 tundi enne uue reisi toimumise algusaega, kui Tellija muudab reisi aja varasemaks kui tellimuses algselt märgitud;
⇒ hiljemalt 2 tundi enne algse reisi toimumise aega, kui Tellija muudab reisi aja hilisemaks kui tellimuses algselt märgitud.

3.2. Reisi tühistamine Tellija poolt
Kui Tellija loobub reisist, tuleb tühistada Pre-Order tellimus (saata e-kiri aadressile preorder@tallink.com või helistada telefonil +372 6318 249).
Tellimuse tühistamisest tuleb teatada hiljemalt 12 tundi enne algselt määratud reisi algust.
Eeltoodud tingimuste täitmisel tagastatakse Tellijale kogu tema poolt Tellimuse eest tasutud rahasumma.

3.3. Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt
Kui Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt, kohustub ta uue reisi toimumisajast teavitama Tallink Pre-Order punkti (preorder@tallink.com või tel nr +372 6318 249) vähemalt 48 tundi enne reisi algust.
Juhul, kui Tellija ei ole ühe kuu jooksul alates tellimuse vormistamisest kaubale järele tulnud, kaotab tema tellimus kehtivuse ning nimetatud kauba eest tasutud summasid Tellijale ei tagastata.

3.4. Tellimuse eest tasutud summa tagastamine Tellijale ja tellitud kauba asendamine
Tellimust, mida Tallinkil pole võimalik täita, võib poolte kokkuleppel asendada samaväärse kaubaga või tagastada Tellijale tema poolt tasutud rahasumma saamata jäänud tellimuse osas.


4. LEPINGUST TAGANEMINE TELLIJA POOLT

4.1. Vastavalt võlaõigusseadusele on Tellijal õigus internetis Pre-Order teenuse keskkonnas esitatud tellimusest taganeda põhjust avaldamata ning tellitud kaup tagastada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tellitud kauba enda valdusse saamisest. Taganemise tüüpvormi leiab www.riigiteataja.ee veebilehelt.

4.1.1. Tellimusest taganemise õigus ei kehti võlaõigusseaduse §-s 53 nimetatud kaupadele.

4.2. Tagastatav kaup peab olema terve ning pakend rikkumata. Kauba tagastamise soovist teavitab Tellija  Pre-Orderit e-posti teel aadressil preorder@tallink.com.

4.3.1 Kauba tagastamise kohad:
⇒ jalgsireisija – Tallink Pre-Order punkt (D-terminaal)
⇒ autoga reisija – Tallink Pre-Order punkt.


5. KAEBUSTE ESITAMINE JA LAHENDAMINE

5.1. Tellijal on õigus esitada Teenuse osutajale kaebus tellitud kauba osas.

5.2. Teenuse osutaja ei vastuta kauba mittevastavuse  eest:
⇒ kui kaup on kahjustunud või halvenenud pärast kauba vastuvõtmist Tellija süül;
⇒ kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
⇒ kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

5.3. Kauba puuduse ilmnemisel on Tellijal õigus kahe kuu jooksul puuduse avastamisest esitada kaebus e-posti aadressile preorder@tallink.com või kirjalikult aadressile Sadama 5/7, Tallinn. Kaebuses tuleb märkida:

 • Tellija nimi ja kontaktandmed;
 • kaebuse esitamise kuupäev;
 • kauba või teenuse nimetus ja puudus;
 • esitatav nõue (kauba tagastamine, asendamine samaväärse kaubaga vms);
 • foto defektist või puudusest.

5.4. Tallink vastab esitatud kaebusele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul. Kui Tallink jätab Tellija kaebuse rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda Tellijale kirjalikult põhjendama.

5.5. Lepingutingimustele mittevastava kauba tagastamise korral tagastab Tallink kauba eest tasutud summa Tellijale hiljemalt 30 päeva jooksul kaebuse esitamisest.

5.5.1 Kauba tagastamise kohad:
⇒ jalgsireisija – Tallink Pre-Order punkt (D-terminaal)
⇒ autoga reisija – Tallink Pre-Order’i punkt.

5.6. Juhul, kui Tellija ja Tallinki vahel ei õnnestu vaidlust lahendada kokkuleppel, on Tellijal õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Eesti Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

5.7. Vaidluste juhtumiteks, mis puudutavad kaupade ostmist arvutivõrgu vahendusel, on loodud üle Euroopa Liidu uus internetipõhine vaidluste lahendamise keskkond (ODR-platvorm), mis asub veebiaadressil https://ec.europa.eu/odr.


6. POOLTE VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1. Tallink vastutab Tellija ees Tallinki poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Tallink ei vastuta kauba lepingule mittevastavuse eest:
⇒ kui kaup on kahjustunud või halvenenud Tellija süül;
⇒ kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
⇒ kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

6.3. Tallink ei vastuta Tellijale tekkida võiva mittevaralise kahju eest. Tallink ei kompenseeri Tellija kulusid, mis tekivad asjaolust, et Tellija võttis enda peale kolmandate (Tallinkist mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Müügitingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
Tallink ei kompenseeri Tellijale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjel Tellija poolt mittekasutatud soodusvõimalusi.

6.4. Tellija vastutab Tallinki ees Tellija poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.5. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Müügitingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud poolte poolt kontrollitav (vääramatu jõud).


AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta juuresolevaid tingimusi.

Toode lisatud ostukorvi

Suundu ostukorvi

Fieldset

 • Liitu Pre-Order uudiskirjaga ja ole esimesena kursis meie uudiste ja pakkumistega

Verification

Klienditugi

+372 6 318 249
preorder@tallink.com