Müügi üldtingimused


TALLINK PRE-ORDER MÜÜGITINGIMUSED 9/2020


Käesolevad Tallink Pre-Orderi müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad AS-i Tallink Grupp (edaspidi Tallink) veebipoes müügil olevate kaupade ettetellimisel kliendi (edaspidi Tellija) poolt.

Teenuse osutaja andmed: AS Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht Sadama 5, Tallinn. Kontakt: preorder@tallink.com, telefon +372 6318 249.

Teenuse kirjeldus: Tallink Pre-Order (edaspidi Pre-Order) müük on Tallinki poolt pakutav kaupade ettetellimise teenus, mida saavad kasutada Tallinki kehtiva laevapiletiga reisijad.

Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Tallinki hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest. Tallink jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Tallinki veebilehel (https://preorder.tallink.com). Kui Tellija edastab oma tellimuse enne Müügitingimuste ja/või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohalduvad Tellijale tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimused ja hinnakiri.

Pre-Orderi teenuse kasutamiseks palume tutvuda allpool loetletud tingimustega.

Pre-Orderi teenuse kasutamisel on eelduseks, et Tellija reisib Pre-Orderi tellimuses näidatud reisil ning viib ostetud kauba Eesti Vabariigist välja ja ei too pakendit tagasi Eesti Vabariiki.

Tellijal on võimalik Müügitingimustega tutvuda internetis teenuse e-keskkonnas: preorder.tallink.com, laeva infopunktis või Pre-Orderi müügiletis.


1. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE

1.1. Tellimuse vormistamine 
1.1.1. Internetis e-keskkonnas (preorder.tallink.com)
Tallinna-Helsingi liinil saavad tellimust vormistada nii jalgsireisijad kui ka autoga reisijad. Tallinna-Stockholmi liinil saavad tellimusi vormistada ainult autoga reisijad.

Tähelepanu! Muuga-Vuosaari liinil tellimusi vormistada ei saa.

Veebipoes on võimalik tellimusi vormistada kuni 30 päeva enne reisi, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne laeva väljumist. Tellimus jõustub tellimuse eest tasumise hetkest.

Tellimuse vormistamiseks veebipoes sisestab Tellija järgmised andmed:

 • reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • tellija elukoha aadress, telefoninumber ning e-posti aadress;
 • kehtiva Club One´i kaardi number* selle olemasolul.

Kui tellija unustab lisada tellimusele Club One´i kaardi numbri, saab ta Pre-Orderi kinnitus- ja müügipunkti teatada Club One´i kaardi taga oleva 16-kohalise kaardinumbri kuni 48 tundi enne tellimuse täitmise tähtaega. Hiljem ei ole Club One´i kaardi numbrit enam võimalik tellimuse andmetele lisada. Club One’i reeglite alusel ei registreerita boonuspunkte Club One´i kontole tagasiulatavalt. 

Tellimuse esitamisega veebipoes kinnitab Tellija, et on käesolevate Müügitingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

Tellija peab olema vähemalt 18-aastane ning vastutab Tallink Pre-Order veebipoes sisestatud andmete õigsuse eest.

Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.1.2. Tellimuse vormistamine laeva infopunktis, supermarketis või Pre-Orderi müügiletis. Tellimust saavad vormistada ainult autoga reisijad Helsingi – Tallinna suunal enne Tallinna-Helsingi reisi algust.

Tellimuste vormistamine lõpetatakse 45 minutit enne laeva saabumist Tallinna sadamasse. Pre-Orderi tellimuse vormistamise aluseks on Tellija piletibroneering tagasireisile Tallinnast Helsingisse.

Tellimuse vormistamisel esitab Tellija järgmised andmed:

 • reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • tellija elukoha aadress, telefoninumber ning e-posti aadress;
 • auto registreerimisnumber;
 • kehtiva Club One´i kaardi number selle olemasolul.

Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.1.3 Tellimuse vormistamine laevas – Car Shopping Cruise´i teenus

Tellimuse vormistamisel tuleb Tellijal täita laevas tellimisleht ja esitada järgmised andmed:

 • broneeringu number;
 • kruiisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • tellija elukoha aadress, telefoninumber ning e-posti aadress;
 • auto registreerimisnumber;
 • kehtiva Club One´i kaardi number.

Tellimisleht tuleb esitada:

 • MEGASTAR: hiljemalt 45 minutit enne laeva Tallinna sadamasse saabumist laeva Pre-Orderi punkt
 • STAR: laeva supermarketisse hiljemalt 45 minutit enne laeva Tallinna sadamasse saabumis;
 • EUROPA: hiljemalt kella 21.00-ks laeva supermarketisse;
 • VICTORIA: hiljemalt kella 11.30-ks laeva supermarketisse;
 • BALTIC QUEEN: hiljemalt kella 21:00 laeva supermarketisse.

1.2. Tellimuse eest tasumine
1.2.1. Veebipoes vormistatud tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga või läbi internetipanga lingi. Veebipoes saab maksta kas läbi pangalinkide (Swedbank, SEB, Nordea) või krediitkaardiga (VISA, Mastercard). Nii pangalinkide kui ka krediitkaardimaksete puhul pöörab Tallink erilist tähelepanu maksete turvalisusele. Makselinkide puhul kasutame 128-bitist SSL krüpteeritud kanalit.

1.2.2. Laevas saab autoga reisija tellimuse vormistamisel tasuda sularahas ja deebet- või krediitkaardiga.


2. TELLIMUSE KINNITAMINE JA KAUBA ÜLEANDMINE TELLIJALE

2.1. Jalgsireisija Tallinna-Helsingi liinil mõlemal suunal
Jalgsireisija saab korraga tellida kuni 70 liitrit jooke. Tellimus peab olema esitatud hiljemalt 24 tundi enne laeva väljumist.
Jalgsireisija saab kauba kätte isikut tõendava dokumendi alusel 30 minutit enne laeva sadamasse jõudmist:

 • Megastar: Pre-Orderi jaotuspunkt Traveller Superstore 7. tekk
 • Star ja Europa: supermarket 7. tekk
 • Victoria: supermarket 6. tekk.

2.2 Autoga reisija Helsingi -Tallinn- Helsingi ostukruiisil – Car Shopping Cruise´i teenus

Autoga reisija saab kaubad kätte isikut tõendava dokumendi alusel:

 • MEGASTAR: 30 minutit peale Tallinnast väljumist garaaži väljastuspunktis 7. tekil;
 • STAR: 20 minutit peale Tallinnasse saabumist autotekil;
 • EUROPA: järgmise päeva hommikul kell 9.00 autotekil;
 • VICTORIA: samal päeval kell 15.30 autotekil;
 • BALTIC QUEEN: järgmisel päeval kell 10.30 autotekil.

Reisija peab kauba vastuvõtmisel kontrollima selle õigsust, sest hilisemaid kaebusi ei aktsepteerita.

Tähelepanu! Ostukruiisil Tallinnas autoga laevast välja sõita ei saa, seda tehes tuleb osta uus tagasisõidupilet.

Tallinna-Stockholmi liinil reisija võib tellida Pre-Orderi tooteid vastavalt EU-s kehtestatud normidele.
Tallinna-Helsingi liinil reisija saab tellida Pre-Order tooteid vastavalt Soome tolli reeglitele.

Autoga reisijatele väljastatakse tellitud kaup isikut tõendava dokumendi alusel.

Tellitud kaup antakse Tellijale üle:

 • Tallink Pre-Orderi jaotuspunktis, mis asub Tallinna Sadama D-terminali alal pärast sõidukite check-in`i paremal. Autoga reisija peab kauba kättesaamiseks pöörduma nimetatud punkti vähemalt 1 h enne laeva väljumist.
 • Laeva autotekil (kehtib Tallinna – Helsingi liinil laeva väljumisel Tallinnast kell 7.30).

Tähelepanu!

Kell 7.30 Tallinna-Helsingi liinil väljuvale laevale tehtud tellimuse täitmine toimub laevas ajavahemikul kell 6.00 – 6.30. Tallink Pre-Orderi punkti peab Tellija pöörduma hiljemalt kell 6.15.

Kell 23.00 Tallinna-Helsingi liinil väljuvale laevale tehtud tellimuse puhul peab Tellija pöörduma Tallink Pre-Orderi punkti hiljemalt kell 21.50.


3. MUUD TINGIMUSED

3.1. Reisi aja muutmine Tellija poolt
Kui reisi kellaaeg ja/või kuupäev muutub, siis peab Tellija sellest teavitama Tallink Pre-Orderi punkti (saatma e-kirja aadressile preorder@tallink.com või helistama telefonil + 372 6318 249):

 • hiljemalt 2 tundi enne uue reisi toimumise algusaega, kui Tellija muudab reisi aja varasemaks kui tellimuses algselt märgitud;
 • hiljemalt 2 tundi enne algse reisi toimumise aega, kui Tellija muudab reisi aja hilisemaks kui tellimuses algselt märgitud.

3.2. Reisi tühistamine Tellija poolt
Kui Tellija loobub reisist, tuleb tühistada Pre-Orderi tellimus (saata e-kiri aadressile preorder@tallink.com või helistada telefonil +372 6318 249).
Tellimuse tühistamisest tuleb teatada hiljemalt 12 tundi enne algselt määratud reisi algust.
Eeltoodud tingimuste täitmisel tagastatakse Tellijale kogu tema poolt Tellimuse eest tasutud rahasumma.

3.3. Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt
Kui Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt, kohustub ta uue reisi toimumisajast teavitama Tallink Pre-Orderi punkti (preorder@tallink.com või tel nr +372 6318 249) vähemalt 48 tundi enne reisi algust.
Juhul, kui Tellija ei ole ühe kuu jooksul alates tellimuse vormistamisest kaubale järele tulnud, kaotab tema tellimus kehtivuse ning nimetatud kauba eest tasutud summasid Tellijale ei tagastata.


4. LEPINGUST TAGANEMINE TELLIJA POOLT

4.1. Vastavalt võlaõigusseadusele on Tellijal õigus internetis Pre-Order teenuse keskkonnas esitatud tellimusest taganeda põhjust avaldamata ning tellitud kaup tagastada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tellitud kauba enda valdusse saamisest. Taganemise tüüpvormi leiab www.riigiteataja.ee veebilehelt.

4.1.1. Tellimusest taganemise õigus ei kehti võlaõigusseaduse §-s 53 nimetatud kaupadele.

4.2. Tagastatav kaup peab olema terve ning pakend rikkumata. Kauba tagastamise soovist teavitab Tellija  Pre-Orderit e-posti teel aadressil preorder@tallink.com.

4.3.1 Kauba tagastamise kohad:


5. KAEBUSTE ESITAMINE JA LAHENDAMINE

5.1. Tellijal on õigus esitada Teenuse osutajale kaebus tellitud kauba osas.

5.2. Teenuse osutaja ei vastuta kauba mittevastavuse  eest:

 • kui kaup on kahjustunud või halvenenud pärast kauba vastuvõtmist Tellija süül;
 • kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
 • kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

5.3. Kauba puuduse ilmnemisel on Tellijal õigus kahe kuu jooksul puuduse avastamisest esitada kaebus e-posti aadressile preorder@tallink.com või kirjalikult aadressile Sadama 5, Tallinn. Kaebuses tuleb märkida:

 • Tellija nimi ja kontaktandmed;
 • kaebuse esitamise kuupäev;
 • kauba või teenuse nimetus ja puudus;
 • esitatav nõue (kauba tagastamine, asendamine samaväärse kaubaga vms);
 • foto defektist või puudusest.

5.4. Tallink vastab esitatud kaebusele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul. Kui Tallink jätab Tellija kaebuse rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda Tellijale kirjalikult põhjendama.

5.5. Lepingutingimustele mittevastava kauba tagastamise korral tagastab Tallink kauba eest tasutud summa Tellijale hiljemalt 30 päeva jooksul kaebuse esitamisest.

5.5.1 Kauba tagastamise kohad:

5.6. Juhul, kui Tellija ja Tallinki vahel ei õnnestu vaidlust lahendada kokkuleppel, on Tellijal õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Eesti Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

5.7. Vaidluste juhtumiteks, mis puudutavad kaupade ostmist arvutivõrgu vahendusel, on loodud üle Euroopa Liidu uus internetipõhine vaidluste lahendamise keskkond (ODR-platvorm), mis asub veebiaadressil https://ec.europa.eu/odr.


6. POOLTE VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1. Tallink vastutab Tellija ees Tallinki poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Tallink ei vastuta kauba lepingule mittevastavuse eest:

 • kui kaup on kahjustunud või halvenenud Tellija süül;
 • kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
 • kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

6.3. Tallink ei vastuta Tellijale tekkida võiva mittevaralise kahju eest. Tallink ei kompenseeri Tellija kulusid, mis tekivad asjaolust, et Tellija võttis enda peale kolmandate (Tallinkist mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Müügitingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
Tallink ei kompenseeri Tellijale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjel Tellija poolt mittekasutatud soodusvõimalusi.

6.4. Tellija vastutab Tallinki ees Tellija poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.5. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Müügitingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud poolte poolt kontrollitav (vääramatu jõud).


AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta juuresolevaid tingimusi.

Toode lisatud ostukorvi

Suundu ostukorvi

Fieldset

 • Liitu Pre-Order uudiskirjaga ja ole esimesena kursis meie uudiste ja pakkumistega

Verification

Klienditugi

+372 6 318 249
preorder@tallink.com