Klienditugi

+372 6 318 249
preorder@tallink.com

Fieldset

 • Liitu Pre-Order uudiskirjaga ja ole esimesena kursis meie uudiste ja pakkumistega

Verification

Müügi üldtingimused


PRE-ORDER MÜÜGITINGIMUSED 1/18


Käesolevad Pre-Order müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad AS Tallink Grupp (edaspidi Tallink) internetipoes müügil olevate kaupade ettetellimisel kliendi (edaspidi Tellija) poolt.

Teenuse osutaja andmed: AS Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht Sadama 5/7, Tallinn. Kontakt: preorder@tallink.com, telefon +372 6318 249.

Teenuse kirjeldus: Pre-Order müük on Tallinki poolt pakutav kaupade ettetellimise teenus, mida saavad kasutada Tallinki kehtiva laevapiletiga reisijad.

Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Tallinki hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest. Tallink jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Tallinki veebilehel ( https://preorder.tallink.com). Kui Tellija edastab oma tellimuse enne Müügitingimuste ja/või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohalduvad Tellijale tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimused ja hinnakiri.

Tallinki Pre-Order teenuse kasutamiseks palume tutvuda allpool loetletud tingimustega.

Tallink Pre-Order teenuse kasutamisel on eelduseks, et Tellija reisib tema poolt valitud ja Tallink Pre-Order tellimuses näidatud reisil ning viib ostetud kauba Eesti Vabariigist välja ja ei too pakendit tagasi Eesti Vabariiki.

Tellijal on võimalik Müügitingimustega tutvuda internetis teenuse e-keskkonnas, laeva infopunktis või Pre-Order müügiletis ja Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunktis Tallinna sadama D-terminali esimesel korrusel.


1. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TASUMINE

1.1. Tellimuse vormistamine
1.1.1. Internetis e-keskkonnas (preorder.tallink.com)
Tallinn-Helsingi liinil saavad tellimust vormistada nii jalgsireisijad kui ka autoga reisijad. Tallinn-Stokckholmi liinil saavad tellimusi vormistada ainult autoga reisijad.

Internetis on võimalik tellimusi vormistada kuni 30 päeva enne reisi, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne laeva väljumist. Tellimus jõustub tellimuse eest tasumise hetkest.

Tellimuse vormistamiseks internetis peab Tellija sisestama järgmised andmed:

 • reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • enda elukoha aadress, telefoninumber ning e-posti aadress;
 • Club One kaardi number selle olemasolul.

Kui tellija unustab lisada tellimusele Club One-kaardi numbri, saab ta Pre-Order kinnitus- j a müügipunkti teatada Club One-kaardi taga oleva 16 kohalise kaardinumbri kuni 48 tundi enne tellimuse täitmise tähtaega. Kui tellimuse kättetoimetamiseni on vähem kui 48 tundi, ei ole Club One-kaardi numbrit enam võimalik tellimuse andmetele lisada. Tähelepanu! Club One-reeglite alusel ei registreerita boonuspunkte Club One-kontole tagasiulatavalt. Club One-reeglid

Tellimuse esitamisega internetis kinnitab Tellija, et on käesolevate Müügitingimustega tutvunud ja nendega nõustunud.

Tellija peab olema vähemalt 18-aastane. Tellija vastutab Tallink Pre-Order keskkonnas sisestatud andmete õigsuse eest.

Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.1.2. Tellimuse vormistamine  Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunktis
Tellimust saavad vormistada ainult jalgsireisijad ja autoga reisijad Tallinn- Helsingi liinil.

Tellimusi saab vormistada iga päev kell 10.00 – 20.30, kuid mitte hiljem kui 2 tundi enne laeva väljumist Tallinnast Helsingisse. Pre-Order tellimuse vormistamise aluseks on Tellija piletibroneering reisile Tallinnast Helsingisse.

Tellimuse vormistamisel peab Tellija esitama järgmised andmed:

 • Tallinn – Helsingi reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • enda telefoninumber;
 • Club One kaardi number.

Tellitud kauba hinnale lisandub pandipakendi tasu 0,10 € taara eest.

1.1.3. Tellimuse vormistamine laeva infopunktis või Pre-Order müügiletis
Tellimust saavad vormistada ainult autoga reisijad Helsingi – Tallinn suunal.

Tellimuste vormistamine lõpetatakse 30 minutit enne laeva saabumist Tallinna sadamasse. Pre-Order tellimuse vormistamise aluseks on Tellija piletibroneering tagasireisile Tallinnast Helsingisse.

Tellimuse vormistamisel peab Tellija esitama järgmised andmed:

 • Tallinn – Helsingi reisi broneeringu number;
 • reisi kuupäev ja kellaaeg;
 • laeva nimi;
 • enda telefoninumber;
 • Club One kaardi number selle olemasolul.

Tellitud kauba hinnale ei lisandu pandipakendi tasu.

1.2. Tellimuse eest tasumine
1.2.1. Internetis vormistatud tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga või läbi internetipanga.

1.2.2. Tallink Pre-Order asuvas kinnitus- ja müügipunktis saab tellimuse vormistamisel tasuda sularahas ja deebet- või krediitkaardiga.

1.2.3. Laevas saab autoga reisija tellimuse vormistamisel tasuda sularahas ja deebet- või krediitkaardiga.


2. TELLIMUSE KINNITAMINE JA KAUBA ÜLEANDMINE TELLIJALE

2.1. Jalgsireisija Tallinn-Helsingi liinil
Jalgsireisija saab korraga tellida kuni 70 liitrit  jooke ning ostu puhul rakendatakse teenustasu summas 5 € tellimuse kohta. Teenustasu sisaldab kauba pakkimist ja toimetamist laeva jaotuspunkti.
Tellimuse kinnitamiseks peab jalgsireisija hiljemalt 1 (üks) tund enne laeva väljumist Tallinnast pöörduma Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunkti ning sõlmima tellimuse kinnitamiseks lepingu.
Tellija saab kauba kätte eelnimetatud lepingu alusel Tallinn – Helsingi suunal 30 minutit enne laeva Helsingi sadamasse jõudmist laeva supermarketis või Pre-order müügiletis isikut tõendava dokumendi alusel.

2.2. Autoga reisijad
Tallinn-Stockholm reisija saab tellida Pre-Order tooteid vastavalt EU-s kehtestatud normidele.
Tallinn-Helsingi reisija saab tellida Pre-Order tooteid vastavalt Soome tolli reeglitele.

Autoga reisijatele väljastatakse tellitud kaup isikut tõendava dokumendi alusel.

Tellitud kaup antakse Tellijale üle:
⇒ Tallink Pre-Order auto jaotuspunktis, mis asub Tallinna sadama piirkonnas peale Check-in`i paremale. Autoga reisija peab kauba kättesaamiseks pöörduma nimetatud punkti vähemalt 30 min enne laeva väljumist.
⇒ Laeva autotekil (kehtib Tallinn – Helsingi laeva väljumisel Tallinnast kell 07.30).

Tähelepanu! Kell 07.30 Tallinn – Helsingi väljuvale laevale tehtud tellimuse täitmine toimub laevas ajavahemikul kell 06.00 – 06.30, Tallink Pre-Order auto jaotuspunkti peab Tellija pöörduma hiljemalt kell 06.15.


3. MUUD TINGIMUSED

3.1. Reisi aja muutmine Tellija poolt
Kui reisi kellaaeg ja/või kuupäev muutub, siis peab Tellija sellest teavitama Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunkti (saatma e-kirja aadressile preorder@tallink.com või helistama telefonil + 372 6318 249):
⇒ hiljemalt 2 tundi enne uue reisi toimumise algusaega, kui Tellija muudab reisi aja varasemaks kui tellimuses algselt märgitud;
⇒ hiljemalt 2 tundi enne algse reisi toimumise aega, kui Tellija muudab reisi aja hilisemaks kui tellimuses algselt märgitud.

3.2. Reisi tühistamine Tellija poolt
Kui Tellija loobub reisist, tuleb tühistada Tallink Pre-Order tellimus (saata e-kiri aadressile preorder@tallink.com või helistada telefonil +372 6318 249).
Tellimuse tühistamisest tuleb teatada hiljemalt 12 tundi enne algselt määratud reisi algust.
Eeltoodud tingimuste täitmisel tagastatakse Tellijale kogu tema poolt Tellimuse eest tasutud rahasumma.

3.3. Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt
Kui Tellija ei tule tellitud kaubale järele õigeaegselt, kohustub ta uue reisi toimumisajast Tallinkit teavitama Tallink Pre-Order kinnituspunkti (preorder@tallink.com või tel nr +372 6318 249) vähemalt 48 tundi enne reisi algust.
Juhul, kui Tellija ei ole kolme kuu jooksul alates tellimuse vormistamisest kaubale järele tulnud, kaotab tema tellimus kehtivuse ning nimetatud kauba eest tasutud summasid Tellijale ei tagastata.

3.4. Jalgsireisijate poolt kinnitamata tellimuste käsitlemine
Jalgsireisijate Pre-Order tellimusi, mis pole Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunktis enne laeva Tallinna sadamast väljumist allkirjaga kinnitatud, laevas ei täideta.
Tellijal on võimalus kaup kätte saada 3 kuu jooksul pärast tellimuse vormistamist tingimusel, et ta Tallinnas olles kinnitab allkirjaga tellimuse Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunktis, misjärel väljastatakse talle kaup laevas asuvas jaotuspunktis.

3.5. Tellimuse eest tasutud summa tagastamine Tellijale ja tellitud kauba asendamine
Tellimust, mida Tallinkil pole võimalik täita, võib poolte kokkuleppel asendada samaväärse kaubaga või tagastada Tellijale tema poolt tasutud rahasumma saamata jäänud tellimuse osas.


4. LEPINGUST TAGANEMINE TELLIJA POOLT

4.1. Vastavalt võlaõigusseadusele on Tellijal õigus internetis Pre-Order teenuse keskkonnas esitatud tellimusest taganeda põhjust avaldamata ning tellitud ja temale kättetoimetatud kaup tagastada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemise tüüpvormi leiab www.riigiteataja.ee veebilehelt.

4.2. Tagastatav kaup peab olema terve ning pakend rikkumata. Kauba tagastamise soovist peab Tellija teavitama Tallinkit e-posti aadressil preorder@tallink.com.

4.3.1 Kauba tagastamise kohad:
⇒ jalgsireisija – Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunkt;
⇒ autoga reisija – Tallink Pre-Order Auto jaotuspunkt.


5. KAEBUSTE ESITAMINE JA LAHENDAMINE

5.1. Tellijal on õigus esitada Tallinkile kaebus, kui tellitud kaup ei vasta lepingutingimustele ning ilmnenud puudused on sellised, mille tekkes Tellija ise süüdi ei ole.

5.2. Tallink ei vastuta kauba lepingule mittevastavuse eest:
⇒ kui kaup on kahjustunud või halvenenud Tellija süül;
⇒ kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
⇒ kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

5.3. Kauba puuduse ilmnemisel on Tellijal õigus kahe kuu jooksul puudusest teadasaamisest esitada kaebus e-posti aadressile preorder@tallink.com või kirjalikult aadressile Sadama 5/7, Tallinn. Kaebuses tuleb märkida:

 • Tellija nimi ja kontaktandmed;
 • kaebuse esitamise kuupäev;
 • kauba või teenuse nimetus ja puudus;
 • esitatav nõue (kauba tagastamine, asendamine samaväärse kaubaga vms);
 • foto defektist või puudusest.

5.4. Tallink vastab esitatud kaebusele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul. Kui Tallink jätab Tellija kaebuse rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda Tellijale kirjalikult põhjendama.

5.5. Lepingutingimustele mittevastava kauba tagastamise korral tagastab Tallink kauba eest tasutud summa Tellijale hiljemalt 30 päeva jooksul kaebuse esitamisest.

5.5.1 Kauba tagastamise kohad:
⇒ jalgsireisija – Tallink Pre-Order kinnitus- ja müügipunkt;
⇒ autoga reisija – Tallink Pre-Order Auto jaotuspunkt.

5.6. Juhul, kui Tellija ja Tallinki vahel ei õnnestu vaidlust lahendada kokkuleppel, on Tellijal õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Eesti Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

5.7. Vaidluste juhtumiteks, mis puudutavad kaupade ostmist arvutivõrgu vahendusel, on loodud üle Euroopa Liidu uus internetipõhine vaidluste lahendamise keskkond (ODR-platvorm), mis asub veebiaadressil https://ec.europa.eu/odr.


6. POOLTE VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1. Tallink vastutab Tellija ees Tallinki poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Tallink ei vastuta kauba lepingule mittevastavuse eest:
⇒ kui kaup on kahjustunud või halvenenud Tellija süül;
⇒ kui kauba mittevastavus on tekkinud selle mittesihipärase kasutamise ja/või hooldamise tagajärjel Tellija poolt;
⇒ kauba loomulikul füüsilisel kulumisel selle tavalise kasutamise korral.

6.3. Tallink ei vastuta Tellijale tekkida võiva mittevaralise kahju eest. Tallink ei kompenseeri Tellija kulusid, mis tekivad asjaolust, et Tellija võttis enda peale kolmandate (Tallinkist mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Müügitingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
Tallink ei kompenseeri Tellijale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjel Tellija poolt mittekasutatud soodusvõimalusi.

6.4. Tellija vastutab Tallinki ees Tellija poolt käesolevate Müügitingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.5. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Müügitingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud poolte poolt kontrollitav (vääramatu jõud).


AS Tallink Grupp jätab endale õiguse muuta juuresolevaid tingimusi.